Door goed beheer en gedegen onderhoud van spooraansluitingen valt er nog een hoop te winnen. MoDuRail biedt u gespecialiseerd advies over onderhoud en beheer gericht op duurzaamheid en het in gebruik houden van uw spooraansluiting.

Langere levensduur
Goed beheer en onderhoud leidt tot een langere levensduur van uw spooraansluiting, maar u dient er dan wel voor te zorgen dat uw spooraansluiting die aandacht krijgt die het verdient. Dat begint bij een goed meerjarenonderhoudsplan. MoDuRail verplaatst zich in uw situatie en geeft advies over een goed en verantwoord onderhoudsbeleid.

Integraal advies
Middels een onderhoudsinspectie onderzoeken we de huidige staat van uw spooraansluiting. Mede op basis daarvan geven we advies over, bijvoorbeeld, het toepassen van hergebruik van materialen en de minimale beveiliging. Voor uw bedrijfsspoor is het nu eenmaal niet nodig te voldoen aan de normen voor hoog frequent personenvervoer. We kunnen de adviezen in het onderhoudsplan ook voor u realiseren. Dit alles tegen acceptabele kosten en een pragmatische benadering, met oog voor het goederenvervoer.

Wij bieden totaaloplossingen voor spooraansluitingen op één of alle werkzaamheden:

  • Installatie/vervanging/revitaliseren;
  • Wijzigingen;
  • Beheer;
  • Onderhoud;
  • Bediening: locs die aan- en afvoer verzorgen.