Ondernemingen met een eigen spooraansluiting hebben een brief van NS Spooraansluitingen ontvangen. Dit dochterbedrijf van NS beheert het spoor voor ongeveer 250 bedrijven in Nederland. Deze hebben vaak een economisch of strategisch belang bij het vervoer van goederen over het spoor. Omdat het spoorwegbedrijf spooraansluitingen niet meer als haar core business ziet, wil zij deze  afstoten. Plotseling worden bedrijven voor een lastige keuze gesteld: de spooraansluiting overnemen of deze laten saneren? Een beslissing die men niet eenvoudig maakt. Om de keuze te vergemakkelijken verzorgde MoDuRail in samenwerking met ondernemersvereniging EVO een informatiebijeenkomst over spooraansluitingen.

De bijeenkomst vond plaats op dinsdag 27 mei in het hoofdkantoor van EVO te Zoetermeer. Edwin Winterkamp en Hans Herweijer verwelkomden namens MoDuRail de ruim 35 geïnteresseerden. Winterkamp opende de bijeenkomst met een presentatie. Hierin kwamen verschillende onderwerpen met betrekking tot spooraansluitingen aan bod. Zo vertelde hij onder meer over de waardebepaling van een spooraansluiting, waarbij de conditie van het spoor een belangrijke rol speelt. Ook ging hij dieper in op de contractvoorwaarden waarmee de bedrijven te maken krijgen en de consequenties die volgen bij het niet overnemen van het spoor. Er was veel ruimte voor het stellen van vragen en daar maakten de bezoekers dan ook graag gebruik van. Herweijer en Winterkamp probeerden alle vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden. Wat zij de bedrijven voornamelijk mee willen geven is het belang van een kritische blik op het aanbod van NS Spooraansluitingen en de werkelijke waarde van de spooraansluiting.

Na een korte pauze startte het tweede onderdeel van de bijeenkomst. De bezoekers werden in twee groepen verdeeld die ieder plaatsnamen in een eigen ruimte. Onder leiding van Winterkamp of Herweijer discussieerden de gasten met elkaar, stelden vragen en zochten gezamenlijk naar oplossingen. Tot slot kwamen de groepen weer samen en sloten Winterkamp en Herweijer de bijeenkomst af met de meest interessante vraagstukken en discussies. Tijdens de afsluitende netwerkborrel gaf dit voldoende stof om over na te praten.

Ook SpoorPro, vakblad voor railbedrijven, besteedt aandacht aan de informatiebijeenkomst. Lees hier het artikel dat zij over de bijeenkomst schreven.

Op dinsdag 4 november 2014 verzorgt MoDuRail nogmaals een informatiebijeenkomst over spooraansluitingen. Geïnteresseerd? Mail dan alvast naar info@modurail.nl